CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
CHINH SACH NHAN SU
Công ty giấy và bao bì Phú Giang, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Tỉnh Bắc Ninh với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau như: - Sản xuất và kinh doanh các loại giấy KRAF, DUPLEX - Sản xuất và kinh doanh các loại bao bì carton 3 lớp, 5 lớp…. - Kinh doanh dịch vụ Khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa thể thao… Hiện nay Công ty có 3 Xí nghiệp sản xuất giấy, 2 Xí nghiệp sản xuất bao bì Carton, 01 Khách sạn Quốc tế đạt tiêu chuẩn 4 sao, 02 Khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao cùng với một số Nhà hàng tiêu chuẩn, khu vật lý trị liệu….