CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Cập nhật: 18/06/2012
Đại hội chi bộ Công ty Phú Giang
Ngày 08/6/2012, tại Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn đã diễn ra Đại hội chi bộ Công ty giấy & Bao bì Phú Giang nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Về dự Đại hội có các đồng chí

Nguyễn Nhân Phượng – Tổng Giám đốc Công ty giấy và bao bì Phú Giang

Nguyễn Hữu Thi – Bí thư Đảng uỷ xã Phú Lâm

cùng các đồng chí lãnh đạo xã Phú Lâm


Tổng Giám đốc Nguyễn Nhân Phượng đến chúc mừng Đại hội


Chi bộ Trường Tiểu học Phú Lâm 1 đến tham dự và chúc mừng Đại hội


Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2014, nhất là cần chỉ rõ những biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, mạnh dạn đưa ra những giải pháp có tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, làm cho đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng văn minh, tiến bộ.

 

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành chi uỷ nhiệm kỳ 2012 – 2014

1. Đồng chí Lương Quốc Toản                    – Bí thư chi bộ

2. Đồng chí Ngô Văn Uẩn                            – Phó bí thư chi bộ

3. Đồng chí Nguyễn Đức Quang                 – Chi uỷ viên

 


Ban chấp hành chi uỷ nhiệm kỳ 2012 - 2014 Ngô Văn Uẩn, Lương Quốc Toản, Nguyễn Đức Quang (Từ trái qua phải)


Với tinh thần “ ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - TRÍ TUỆ - ĐỔI MỚI” Đại hội chi bộ Công ty giấy & bao bì Phú Giang nhiệm kỳ 2012 – 2014 đã thành công tốt đẹp.
- Nguyễn Văn Dũng -