CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Cập nhật: 24/05/2013
Những thành tích nổi bật
Trong nhiều năm qua, Công ty giấy và bao bì Phú Giang đã được Đảng và nước trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cúp vàng....vì sự đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Đất nước

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt trao cúp vàng trao cúp vàng cho Tổng Giám đốc Nguyễn Nhân Phượng

 

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao cúp Doanh nghiệp Vàng cho Tổng GĐ Nguyễn Nhân Phượng

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được trao tặng cúp Vàng vì sự phát triển cộng cồng

cho Tổng Giám đốc Nguyễn Nhân Phượng