CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Cập nhật: 26/03/2014
XÍ NGHIỆP GIẤY SỐ 1
ĐC: Cụm Công nghiệp giấy Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh ĐT: 0241.3837 295 * Fax: 0241.38 9999

Khẳng định chất lượng ở mỗi sản phẩm

Xí nghiệp giấy số 1 lắp đặt dây chuyền sản xuất giấy Kraft đầu tiên tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du. Sản phẩm cung cấp cho các nhà máy Xi măng.

Từ thành công của dây chuyền số 1, các dây chuyền số 2, số 3 lần lượt được lắp đặt, nâng tổng công suất của Xí nghiệp lên 6.500 tấn/năm. Xí nghiệp giải quyết việc làm ổn định cho 56 lao động. Các chế độ đối với người lao động được bảo đảm. Từ khi thành lập đến nay không để xảy ra hiện tượng cháy nổ, mất an toàn lao động.Năm 1994 xây dựng dây chuyền sản xuất giấy số 2
Năm 1997 - Lắp đặt dây chuyền sản xuất giấy số 3