CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Cập nhật: 26/03/2014
XÍ NGHIỆP GIẤY SỐ 2
ĐC: Cụm Công nghiệp giấy Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh ĐT: 0241.3837 295 * Fax: 0241.38 9999

Ứng dụng công nghệ hiện đại vào mọi quy trình sản xuất

Xí nghiệp giấy số 2 hiện có 2 dây chuyền sản xuất số 4 và số 5. Đây là những dây chuyền áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, cho năng suất, sản lượng cao với quy mô 10.000 tấn/năm.

Xí nghiệp hiện giải quyết việc làm ổn định cho 77 lao động. Sản phẩm làm ra một phần cung cấp cho Xí nghiệp bao bì carton, một phần cung cấp cho các đối tác sản xuất bao bì trong cả nước.

Sản phẩm của Xí nghiệp được khách hàng đánh giá cao về chất luợng cũng như giá thành cạnh tranh.

 


Dây chuyền sản xuất giấy số 4Dây chuyền sản xuất giấy số 5