CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Cập nhật: 26/03/2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ LÂM
Địa chỉ: Tam Tảo - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh * Điện thoại: 0241.38 38 087 * Fax: 0241.3838 270 * Email: baobiphugiang@gmail.com
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KHÉP KÍN CỦA NGÀNH GIẤY

Xí nghiệp bao bì carton hiện có 1 dây chuyền sản xuất bao bì carton sóng và dây chuyền in lưới. Xí nghiệp hiện cung cấp bao bì đóng gói sản phẩm cho nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của cả nước, nhất là trong lĩnh vực thực phẩm ăn liền, đồ uống…

Sản phẩm bao bì của Xí nghiệp không chỉ bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, bảo quản mà chất lượng in ấn đáp ứng được đòi hỏi khắt khe của khách hàng. Hiện Xí nghiệp đạt công suất 4.000 tấn/năm. Giải quyết việc làm ổn định cho 65 lao động. Môi trường làm việc thông thoáng, an toàn, xanh- sạch.

Đến năm 2013 Xí nghiệp bao bì carton mở rộng đầu tư toàn bộ dây chuyền sản xuất mới, tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ LÂM