CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Cập nhật: 04/04/2014
PHÚ GIANG - NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ
Trong hơn 20 năm trưởng thành và phát triển, Công ty giấy và bao bì Phú Giang đã để lại nhiều mốc son lịch sử xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty


Năm 1992 xây dựng dây chuyền sản xuất giấy số 1 đánh dấu ngày thành lập Công ty giấy và bao bì Phú Giang
Năm 1994 Công ty triển khai lắp đặt dây chuyền sản xuất giấy số 2

Năm 1997 Công ty triển khai lắp đặt dây chuyền sản xuất giấy số 3

Năm 1998 Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất và lắp đặt dây chuyền sản xuất bao bì Carton sóng


Năm 2000 Công ty thành lập Xí nghiệp giấy số 2 và lắp đặt dây chuyền sản xuất giấy số 4

Năm 2000 Công ty khởi công xây dựng trụ sở làm việc của Công ty và sau 2 năm xây dựng Trụ sở của Công ty đã được khánh thành vào năm 2002

Năm 2002 Công ty tiếp tục mở rộng lĩnh vực sản xuất giấy và triển khai lắp đặt dây chuyền giấy số 5


Năm 2004 với mục tiêu mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Công ty khánh thành Khu ẩm thực văn hóa Quan họ thuộc Phú Sơn Resort


Năm 2008 Công ty triển khai dự án Trung tâm thương mại Quốc tế thuộc phường Võ Cường - TP Bắc Ninh.
Dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018Năm 2008 Công ty triển khai dự án Trung tâm đối ngoại Quốc tế tại Trung tâm thành phố Bắc Ninh
Dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017

Năm 2010 Khánh thành Trụ sở làm việc của Văn phòng Công ty giấy Phú Giang
tại Cụm Công nghiệp giấy Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh


Khởi công vào tháng 6 năm 2011, sau 14 tháng thi công, lắp đặt
Tháng 8 năm 2012 dây chuyền sản xuất giấy số 6 đã chính thức đi vào hoạt động